Agrospol Budíkov

Společnost Agrospol Budíkov, spol. s r.o. – IČO 49050613 se sídlem v Budíkově 25, 396 01 Humpolec, vznikla 1. 1. 1994 restitučním vypořádáním nároků z JZD „RUDÝ ŘÍJEN“ Budíkov. V roce 2008  ZDV Krchleby, a.s. odkoupila 100 % majetkových podílů. Podnik hospodaří na 771 hektarech zemědělské půdy, z toho je 150 hektarů luk, a zaměstnává 11 lidí. Rostlinná výroba je zaměřena na pšenici ozimou, následuje řepka, jarní ječmen, jetel a kukuřice na siláž. V živočišné výrobě je zde pastevní chov 110 ks krav bez tržní produkce mléka a výkrm býků. Odchov jalovic je prováděn na farmě Řečice a na středisku Budíkov je zimoviště pro základní stádo. Celkem je chováno  310 ks skotu. Společnost je vybavena vlastní mechanizací a dílenským střediskem, které je částečně podnajímáno.