O společnosti

ZDV Krchleby, a.s. vznikla změnou právní formy v roce 2005 ze zemědělského družstva vlastníků Krchleby založeného v roce 1992.

Společnost má 55 akcionářů a zaměstnává 64 pracovníků. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice a krmných plodin. Živočišná výroba na chov skotu s tržní produkcí mléka.

ZDV Krchleby je vlastníkem firem Agrospol Budíkov, spol. s r.o., Agro Konárovice, spol. s r.o. a spoluvlastníkem Hospodářské společnosti Kutná Hora a.s., která je majoritním vlastníkem firmy U N I K O M, a.s. a je členem sdružení MAS Lípa pro venkov.

Statutárním orgánem ZDV Krchleby, a.s. je 5-ti členná správní rada a statutární ředitel.

Publicita:

Dotační tituly ZDV Krchleby, a.s.

  1. Název projektu:  Investice do RV – nákup stroje na sklizeň cukrovky
    Hlavní cíl: Zlepšit úroveň sklizně cukrovky, zvýšit profit pěstování této plodiny
  2. Název projektu: Nákup stroje na zakládání krmiva pro dojnice s tržní produkcí mléka
    Hlavní cíl: Zvýšit produkci a kvalitu mléka