Rostlinná výroba

ZDV Krchleby, a.s. obhospodařuje 3000 ha zemědělské půdy, z toho 9 ha luk. Pozemky se nachází v okolí sídla podniku (Močovice, Souňov a Olšany), ale i ve větší vzdálenosti (Vinaře, Kněžice nebo Vlkaneč). S tím souvisí i variabilní nadmořská výška od 250 do 450 m. Největší podíl v osevním postupu mají ozimá a jarní pšenice, dále ozimá řepka, jarní ječmen, kukuřice, cukrovka a vojtěška. Rostlinná výroba využívá vlastní posklizňovou linkou se sušárnou Stella o kapacitě 4500 tun.